ПОЛИТИКА НА ВРЪЩАНЕ

Потребителят има право в 14- дневен срок от получаване на стоката да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, освен допълнителните разходи за доставка, в случай че е избрал различен от стандартния най-евтин за Търговеца начин за доставяне на поръчката. При отказ от договора в срока по предходното изречение Потребителят следва да върне обратно на Търговеца стоките, предмет на договора, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от договора. Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. JennyPatis.eu възстановява заплатените от Потребителя суми в 14-дневен срок от датата, на която Потребителят го е уведомил, че упражнява правото си на отказ от договора. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

Не подлежат на връщане следните стоки:

– Стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне;

– Разопаковани продукти и консумативи, при които има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

За упражняване на правото на отказ от договора можете да използвате Стандартния формуляр за отказ от договора или да ни уведомите по друг начин за желанието си да се откажете от договора.

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki